Tautkaičių kaimo bendruomenė

Ramunė Žilinskienė

Pirmininkė

Valčiuvos g. 16, Tautkaičių k., Sasnavos sen., LT-68106, Marijampolė
Tel.: +370 68993114
El. p.: ramune.zilinske@gmail.com 

Tautkaičių bendruomenė įregistruota 2006 m. Bendruomenėje yra apie 60 narių, jie migruoja, vieni išeina iš bendruomenės, tai vėl grįžta. Bendruomenės vizija – tvarkingas, patogus gyventi, patrauklus svečiams, su išpuoselėtais senoviniais pastatais kaimas, tęsiamos klojimo teatro tradicijos, draugiška kaimo bendruomenė. Bendruomenės misija – iniciatyvi, darni žmonių organizacija, siekianti į savo veiklą įtraukti kaimo gyventojus kad bendromis jėgomis būtų tvarkoma kaimo aplinka, renovuoti išlikę senoviniai pastatai, tęsiamos kaimo tradicijos, ieškoma būdų pritraukti lėšas kaimo plėtrai.
Bendruomenė stengiasi įtraukti kaimo gyventojus, kad bendromis jėgomis būtų tvarkoma kaimo aplinka, tęsiamos kaimo tradicijos, ieškoma būdų pritraukti lėšas kaimo plėtrai. Aktyviai organizuojamos etno šventės, plenerai, festivaliai.
Tautkaičių bendruomenė yra unikali tuo, kad Marijampolės savivaldybėje, vieninteliai turi klojimo teatro draugiją „Gegnė“. Yra ilgametis etnokultūros puoselėjimas. Įvykdyta daug projektų, siekiant pagerinti sąlygas, išlaikyti tradicijas, puoselėti etnokultūrą
Įgyvendinti projektai: 2008 m. Lietuvos kaimo tinklo edukacinis projektas. Išliekamoji vertė – vaikų žaidimų aikštynas. 2010 m. Pagal Sūduvos VVG LEADER programos II prioritetą įvykdytas projektas „Kultūros tradicijų puoselėjimas ir bendruomeniškumo skatinimas – Etnokultūros išsaugojimas Tautkaičiuose“. Nupirkta kaimo kapelai „Sūduva“ tautiniai rūbai, bei įgarsinimo aparatūra. 2011 m. Pagal Sūduvos VVG strategiją „Sūduvos krašto kaimo gyventojų gyvenimo gerinimas“: renovuotas Tautkaičių laisvalaikio salės administracinis pastatas. 2013 m. pateiktas ir įvertintas projektas dėl Tautkaičių kaimo bendruomenės namų remonto.
Bendruomenė dirba tam, kad padėtų žmonėms, o nauda grįžta dažniausiai emocinė. Gauna paramą iš Olandijos, organizuoja konsultacijas, stebi rizikos šeimas ir stengiasi integruoti jas į visuomenę. Vaikai turi galimybę lankyti teatro studiją vakarais, tokiu būdu turtinamas jų laisvalaikis.