Vasario 21 d. Sūduvos VVG organizavo viešinimo renginį, skirtą pristatyti
V paraiškų kvietimą pagal Sūduvos VVG strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ ir „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ . Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 110 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. vasario 20 d. 9.00 val. iki 2019 m. balandžio 10 d. 15 val. 
Smulkesnė informacija- https://www.suduvosvvg.lt/2014-2020-metu-strat…/5-kvietimas/

Renginio metu buvo pristatyta vietos projektų vertinimo kriterijai, apžvelgta paraiškos forma bei pristatyti dokumentai, kurie bus reikalingi pateikti kartu su paraiška. 

Reda Kneizevičienė

Sūduvos VVG pirmininkė