Rugpjūčio 30 d. baigtas VI kvietimo teikti vietos projektus paraiškų rinkimas pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 ir „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4. Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 117 600,00 Eur. Iki kvietimo pabaigos pateiktas vienas paprastas verslo projektas pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse
plėtoti“. Pareiškėja Diana Rakauskaitė pateikė projektą „Kaimo turizmo sodybos, esančios Kazlų I kaime, kompleksinė plėtra“, prašoma paramos suma 39956,00 Eur.