Sūduvos vietos veiklos grupė organizuoja viešinimo renginį, skirtą strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ ir veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ vietos projektų rengimui.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 110 000,00 Eur.


Paraiškos renkamos nuo 2019 m. vasario 20 d. 9.00 val. iki 2019 m. balandžio 10 d. 15 val. adresu S. Daukanto g. 19-409, Kazlų Rūda.


Kviečiame į viešinimo renginį, kurio metu pristatysime paraiškos teikimo reikalavimus ai ir vertinimo kriterijus.


Informacija teikiama tel. 8 697 40662, 8 697 40663.
Smulkesnė informacija www.suduvosvvg.lt