Rugsėjo 17-18 dienomis Birštone vyko VVGT organizuota konferencija „Leader galimybės Lietuvoje ir ES – geroji patirtis“, kurioje dalyvavo Sūduvos VVG pirmininkė K. Mačiokienė ir projekto konsultantė R. Razmirskienė. Smagu, jog nepaisant sudėtingos situacijos dėl COVID-19 padėties šalyje, laikydamiesi visų saugumo reikalavimų,  į renginį gausiai rinkosi vietos veiklos grupių atstovai bei svečiai iš Birštono savivaldybės, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros ir kt.

 Konferencijoje išgirdome naudingos informacijos, įgyvendinant skirtingų fondų finansuojamus projektus, kuria dalinosi Utenos r. VVG pirmininkė. Šiuo metu itin aktualia, atsinaujinančių energijos šaltinių tema, tarptautinio bendradarbiavimo projektą pristatė Kaišiadorių r. VVG projekto administratorė. Trakų krašto VVG pirmininkė dalinosi tarpteritorinio projekto „Dzūkijos piliakalnių kelias“ rezultatais, kuris susijęs su turizmo plėtra regione. Smagu, jog renginyje nuskambėjo ir Kazlų Rūdos savivaldybės vardas pristatant lėtojo turizmo praktikos taikymą Lietuvoje, kaip vienos iš pirmųjų savivaldybių pasirinkusių taikyti būtent šią turizmo strategiją.

 Vietos veiklos grupių veiklą, įgyvendinant vietos plėtros strategijas, padėjo įsivertinti ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja I. Javičienė ir NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja V. Liukpetrytė, kurios pristatė VPS įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo rezultatus fiksuotus iki 2019 m. gruodžio 31 dienos bei šiandieninę pažangos situaciją. Džiugu, kad besibaigiančiais 2020 m. dauguma vietos veiklos grupių fiksuoja pakankamus rezultatus ir per 2014-2020 m. finansinį laikotarpį suplanuotą pasiekti gana ambicingą bendrą rodiklį – sukurti daugiau nei 900 sukurtų naujų darbo vietų kaimo vietovėse, siekia gana stabiliai.

 Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos dėstytoja prof. Dr. V. Atkočiūnienė pateikė 2019-2020 m. VVGT organizuotų seminarų ciklo apskrityse „Pažangaus kaimo link“ apibendrinančias išvadas, kokioms veikloms kaime reikėtų skirti ypatingą dėmesį siekiant pažangos.

 Konferencijos metu taip pat buvo paliesta ir daugeliui vietos veiklos grupių aktuali socialinio verslo tema. Apie socialinio verslo galimybes bei kryptis kalbėjo Lietuvos socialinio verslo asociacijos vadovė V. Bražiūnaitė bei VšĮ „Geri norai“ vadovė J. Ribinskaitė-Glatzer.

 Dėkojame organizatoriams už konferencijos metu pristatytas įdomias ir naudingas projektines patirtis bei galimybę susitikti su kolegomis iš visos Lietuvos.