Balandžio 14 dieną įvyko Višakio Rūdos bendruomenės ataskaitinis susirinkimas. Dalyvavo svečiai iš Marijampolės profesinio rengimo centro ir supažindino kokias profesijas galima pas juos įsigyti arba persikvalifikuoti.

Su Sūduvos VVG pirmininke Reda Kneizevičiene diskutavom apie bendruomenės problemas. Bendruomenės pirmininkė Loreta Matusevičienė pristatė 2018 metų veiklos ataskaitą ir pasidalino 2019 metų planais, o Skirma Paškauskienė supažindino su revizijos komisijos ataskaita. Kultūros namų vadovė Birutė Kerušauskienė pasveikino Višakio Rūdoje gyvenančią dailininkę Audronę Petrašiūnaitę, kuri šiemet laimėjo įsimintiniausios Kauno dailininkės titulą. Žodį tarė ir klebonas Vidmantas Striokas.

Po susirinkimo mus linksmino Gavaltuvos ansamblis. Ačiū visiems.

Višakio Rūdos bendruomenės informacija.