Vadovaujantis NMA direktoriaus 2019 m. spalio 21 d. įsakymu Višakio Rūdos kaimo
bendruomenei yra skirta 5520 Eur. (bendra planuojama projekto vertė – 6900,00 Eur) parama projekto „Turizmo objektų sutvarkymas Višakio Rūdoje“ įgyvendinimui. Įgyvendinant projektą planuojama skatinti turizmo plėtrą Kazlų Rūdos savivaldybėje atnaujinant vieną dažniausiai lankomų objektų – Višakio Rūdos Šaltinėlį. Miškų, biologinio draustinio apsuptyje esantis Šaltinėlis – viena dažniausiai savivaldybėje lankytina vieta, kultūrinis rekreacijos objektas. Šaltinėlis yra unikalioje teritorijoje – apsuptas šimtamečio miško, todėl čia lankytojus traukia ne tik pats Šaltinėlis, bet ir tyras oras, graži gamta. Siekiant gražaus estetinio vietovės vaizdo būtina pakeisti seną, vietomis sulūžusią metalinę tvorą, kuri juosia Šaltinėlį, nauja. Projekto įgyvendinimo metu taip pat bus atnaujinti prie Šaltinėlio įrengti klauptai. Atvykstančių lankytojų patogumui bus įrengti nauji patogūs suolai. Įgyvendinus projektą bus išsaugota unikali vieta garsinant Kazlų Rūdą, nes čia kasmet aplanko šimtai turistų, keliautojų, ekskursantų ir t.t. Projektas įgyvendinamas  kartu su dviem partneriais su kuriais yra pasirašyta jungtinės veiklos sutartis dėl projekto vykdymo. Projekto partneris – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įgyvendinant projektą prisideda piniginiu įnašu, kurio vertė 1080,00 Eur. Projekto partneris – Višakio Rūdos Šv. vyskupo Stanislovo parapija įgyvendinant projektą planuoja prisidėti piniginiu įnašu, kurio vertė 300,00 Eur.