Višakio Rūdos kaimo bendruomenė

Loreta Matusevičienė

Pirmininkė

Bažnyčios g. 3A, LT-69388, Višakio Rūda, Kazlų Rūdos sav.
Mob.: +370 612 87052
El. p.: loretima@gmail.com

 
 
Višakio Rūdos bendruomenės misija ir vizija: vienyti Višakio Rūdos kaimo gyventoju, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis savo kaimo ir gyventojų gerove. Taip pat palaikyti ir plėtoti kaimo infrastruktūrą, vykdyti ir sukurti naujų darbo vietų paiešką. Palaikyti glaudų ryšį su jaunimo klubu ,,Ąžuolas”.
Bendruomenėje vykdoma įvairi projektinė veikla: vykdoma buvusios mokyklos renovacija, kurioje įsikurs jaunimo klubas ,,Ąžuolas”, biblioteka, bendruomenė ir vaikų dienos centras ,,Šaltinėlis”. Bendradarbiaujant su savivaldybe 2013 m. buvo baigta Šv. Stanislovo bažnyčios renovacija (išorė).
2013 m. taip pat pabaigta ir kultūros namų renovacija, šį projektą įgyvendino Višakio Rūdos Šv. Vysk. Stanislovo parapija (kultūros namai priklauso klebonijai).
Šiuo metu vykdomas projektas aplinkos sutvarkymui apie kultūros namus, pritaikant kultūrinei ir poilsinei veiklai (lauko scena, vaikų žaidimo aikštelės, treniruoklių komplektas). Šį projektą taip pat paruošė klebonas V.Striokas.
Netrukus bus pradėtas vykdyti dar vienas projektas, kuris skirtas sutvarkyti išorinę kultūros namų aplinką. Taip pat netrukus bus baigtas bendruomenės projektas muziejaus atnaujinimas.
Višakio Rūdos kaimas yra patrauklus savo įdomia struktūra (gatvinio ir kupetinio), pripažintas etnografiniu kaimu. Šalia yra stebuklingas šaltinėlis, kultūrinio paveldo pripažinta, viena didžiausių Lietuvoje, šv. Stanislovo bažnyčia (130 metų). Čia gyvena geri, darbštūs žmonės į tėviškę grįžta daug jaunų šeimų. Gražinant savo kaimo aplinką organizuojame daug talkų.
Kadangi 2014 m. metai bus daugiau orientuoti į soc.pagalbą, bendruomenė stengsis savo paslaugas teikti visuomenei. Jau nuo 2013 m. rugsėjo mėn. keturis mėnesius buvo įsteigtas vaikų dienos centras (tikimasi, kad veikla bus vykdoma ir toliau), kuris yra ypač labai laukiamas ir reikalingas.