Pareiškėjas Višakio Rūdos kaimo bendruomenė, kartu su partneriais Kazlų Rūdos
savivaldybės administracija bei Višakio Rūdos Šv. Vyskupo Stanislovo parapija baigė įgyvendinti projektą „Turizmo objektų sutvarkymas Višakio Rūdoje“ Nr. KAZL-LEADER-6B-I-5-3-2019
pateiktą pagal Sūduvos VVG Kvietimą Nr. 5.

        Projekto tikslas – skatinti turizmo plėtrą Kazlų Rūdos savivaldybėje atnaujinant vieną dažniausiai lankomų objektų – Višakio Rūdos Šaltinėlį. Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma sudaro – 5 520,00 Eur,  1 380,00 Eur prie projekto įgyvendinimo prisidėjo projekto partneriai.

        Šaltinėlis yra svarbus traukos centras įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įgyvendinant projektą vykdytos nedidelės apimties veiklos, susijusios su investicijomis į kraštovaizdį. Siekiant gražaus estetinio vaizdo, buvo atnaujinta Višakio Rūdos Šaltinėlį juosianti tvora, atnaujinti klauptai, suoliukai. Įgyvendinus projektą, buvo išsaugota unikali vieta, garsinanti Kazlų Rūdos kraštą, kurį kasmet aplanko šimtai turistų, keliautojų, ekskursantų.

          Projekto įgyvendinimas truko 12 mėn., 2020 m. spalio 20 d. pateiktas galutinis mokėjimo prašymas