2013 metais gavus pirmąjį finansavimą iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdyti veiklą pagal priemonę „Plėsti vaikų dienos centrus savivaldybėse, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms“ mūsų bendruomenėje prasidėjo vaikų dienos centro veikla . 2019 m. spalio mėn. buvo pateikta projekto paraiška „Vaikų dienos centras ,,Šaltinėlis“ LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai  dėl 2020 ir 2021 metų vaikų dienos centro veiklos finansavimo.

Projekto tikslas – Organizuoti vaikų užimtumą, siekiant mažinti neigiamą aplinkos įtaką vaikui, suteikti įvairiapusę socialinę ir ugdomąją pagalbą vaikams ir jų šeimoms, padėti atsiskleisti vaikų gabumams ir pažinti save,  ugdyti asmeninius higienos įgūdžius ir padėti pasijusti pilnaverčiu visuomenės nariu.

Projekto uždaviniai:

– Organizuoti ugdomąją veiklą, derinant individualaus ir grupinio darbo metodus;

– Stiprinti užmegztą ryšį su tėvais ir globėjais;

– Organizuoti vaikų užimtumą, bendradarbiaujant su savanoriais;

– Ugdyti savarankiškumą ir atsakomybę;

– Skatinti bendradarbiavimą, dalinimąsi patirtimi, puoselėti bendras vertybes.

 

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais – Kazlų Rūdos seniūnija ir Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinė mokykla.

Vykdant projekto veiklas bus užtikrintas Višakio Rūdos ir aplinkinių kaimų vaikų užimtumas popamokiniu laiku. Vaikai dalyvaujantys VDC veikloje turės galimybę stiprinti socialinius (pamokų ruošimas, maitinimas, bendravimo įgūdžių savarankiškumo, socialinio atsparumo, draugiškumo formavimas, (skalbimas, prausimasis), kultūrinius (švenčių rengimas, dalyvavimas renginiuose ir konkursuose), meninius (rankdarbiai, darbų parodos ), sportinius (sportiniai ir judrieji žaidimai), pažintinius (kelionės, ekskursijos) įgūdžius. Tėvai bus užtikrinti, kad vaikai po pamokų saugiai ir prasmingai leidžia laisvalaikį. Rūpinantis vaikų užimtumo popamokiniu laiku tėvas taip pat sudaromos galimybės grįžti į darbo rinką pilnai darbo dienai.

Planuotas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-01-01 iki 2020-12-31.

Projekto finansavimas:

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 16 000,00 Eur;

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija skyrė 1600,00 Eur.

Projekto išlaidas sudaro:

*Administravimo išlaidos – 1000,00 Eur

*Darbuotojų darbo užmokestis – 9540,00 Eur.

*Maitinimas – 4550,00 Eur.

*Transportas – 280,00 Eur.

*Kitos prekės ir paslaugos – 630,00 Eur.

* Komunalinės išlaidos – 1600,00 Eur.