Brangūs VVG nariai,Maloniai kviečiame į Sūduvos VVG visuotinį ataskaitinį- rinkiminį susirinkimą, kuris įvyks balandžio 26 d. 16 val. adresu- Daukanto g. 19-415 Darbotvarkės projektas:

1. Pirmininko ataskaita

2. Revizinės komisijos ataskaitos tvirtinimas

3. Metinės finansinės 2018 m. ataskaitos patvirtinimas

4. Pirmininko rinkimai.  

5. Valdybos rinkimai.

5. Einamieji reikalai.