Rengiant 2023-2027 m. finansinio laikotarpio vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) kovo 21 -balandžio 19 dienomis buvo organizuojami susitikimai-diskusijos penkiose seniūnijose su kaimo plėtros dalyviais, Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro atstovais (toliau – Kazlų Rūdos TVIC), Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo reikalų koordinatore ir su Kultūros centro specialiste darbui su jaunimu. Susitikimų metu buvo pristatyta informacija apie galimybes rengti teminę strategiją, panaudojant vietos stiprybes bei galimybes. Taip pat identifikuotos silpnybės bei grėsmės su kuriomis vykdant veiklas galima susidurti.

Susitikimų metu išryškėjo bendros pastabos susiję su lankytinų objektų ženklinimu, informacijos elektroninėje erdvėje stoka, kai kurių paslaugų trūkumu siekiant lankytojams ir vietos gyventojams kurti patrauklų pažinti kraštą. Taip pat pasidžiaugta, kad jau iš 2014-2020 m. finansinio laikotarpio nemažai yra nuveikta turizmo tema: įrengtos vaikų žaidimo aikštelės, sutvarkytos viešosios erdvės, parkai, vandens telkinių prieigos, privažiavimai ir kt. lankytini objektai.

Nors Sūduvos VVG teritorija nedidelė, tačiau kiekviena seniūnija išsiskiria turimais ištekliais, savo stiprybėmis bei vietos žmonių matymu kur link veiklas reikėtų vystyti. Sasnavos seniūnijoje įžvelgiamas didžiulis aviacinio turizmo potencialas, o prie šių veiklų gali prisijungti kiti vietos verslai ir bendruomenės siūlantys papildomas pramogas. Antanavo seniūnija garsi savo Antanavo dvaro parku, tačiau vis tik pasigendama papildomų paslaugų ar veiklų, kurios trauktų pravažiuojančius sustoti. Jankų seniūnijos gyventojai daug darbo ir pastangų deda puoselėdami savo bendruomenės parką bei dėl puikių gamtinių sąlygų svajoja apie observatoriją. Plutiškių seniūnija didžiuojasi sutvarkyta didžiulio tvenkinio pakrante, tačiau pasvajoja, kad galbūt pats tvenkinys sezono metu galėtų būti labiau įveiklintas. Kazlų Rūdos seniūnija yra didžiausia iš visų seniūnijų, tačiau nepaisant visų skirtumų yra matomas didžiulis bendradarbiavimo potencialas siūlant įvairias pramogas ar paslaugas lankytojams.

Kalbant su Kazlų Rūdos TVIC atstovėmis, buvo akcentuojama, kad visos savivaldybės vizija yra orientavimasis į  lėtąjį turizmą, kurį iš tiesų diktuoja nuostabi gamtinė aplinka, nišinių paslaugų teikėjai bei puiki galimybė pasiūlyti lankytojams patirtis, kurių jie negaus niekur kitur.

Darbo su jaunimu specialistės pažymėjo, kad jaunimas kaimo vietovėse nėra aktyvus, entuziastingai įsisteigę jaunimo organizacijos taip aktyviai jau neveikia, tačiau yra didelis susidomėjimas įvairiomis verslumo galimybėmis.

Susitikimuose išsakytos projektinės idėjos ir vizijos bus panaudotos aprašant naujo finansinio laikotarpio VPS priemones ir veiklas.  

Dėkojame visiems dalyvaujantiems šio svarbaus dokumento rengime.