Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija paskelbė vystomojo bendradarbiavimo projektų koncepcijų ir paraiškų sąrašą. Viso pateikta 127 paraiškos už 5.287.223,00 Eur.
Iš viso 2018 metams bus skiriama 623 500 eurų. Suprantame, kad konkursas yra labai didelis, bet su nekantrumu lauksime Sūduvos VVG projekto „Sūduvos VVG gerosios patirties sklaida rengiant Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti regiono
vietos plėtros strategiją paremtą LEADER principais“ įvertinimo.
https://www.orangeprojects.lt/…/Gautu%20projektu%20paraisku…