Pareiškėjas Bagotosios kaimo bendruomenė baigė įgyvendinti projektą KAZL-LEADER-5C-D-13-1-2022/42VS-PV-22-1-04313, pateiktą pagal Sūduvos VVG kvietimą Nr. 13. Įgyvendintas bendruomeninis verslo projektas „Bagotosios kaimo bendruomenės paslaugų teikimas“, kurio metu pareiškėjas įsigijo įrangą vaikų dienos centrui, kurį šiuo metu lanko 30 vaikų, prie VDC buvo įrengta saulės elektrinė,  įsigytas automobilis pavežėjimo paslaugoms teikti, taip pat įsigyta įvairi aplinkos tvarkymo technika. Bendruomenė įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu įsipareigoja sukurti 2 etatus naujų darbo vietų. Iki paraiškos pateikimo dienos bendruomenėje dirbančių nebuvo. Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma sudaro 88450,00 Eur, 15858,33 Eur prisidėjo Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, 320,49 prisidėjo pareiškėjas.