Sūduvos vietos veiklos grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Strategijos įgyvendinimas

 

Šaukiamas Sūduvos VVG valdybos posėdis

2018-07-18 d. 16 val. 30 min. organizuojamas VVG valdybos posėdis, kurio darbotvarkė: 1. Finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 ir veiklos sritį...

Šaukiamas projektų atrankos komiteto posėdis

Informuojame, kad 2018 m. liepos 18 d. 16 val., adresu: S. Daukanto g. 19-409, Kazlų Rūda,  planuojamas Sūduvos vietos veiklos grupės gautų Kvietimo Nr. 2 ir Kvietimo Nr. 3 vietos projektų paraiškų atrankos komiteto posėdis. Posėdžio darbotvarkė: Dėl paramos, vietos...

Susitikimas su Europarlamento nariu Broniu Rope

Europos parlamento narys Bronius Ropė kviečia į diskusiją dėl Bendrosios žemės ūkio politikos reformos, nes jam yra patikėta parengti nuomonę Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui dėl BŽŪP strateginių planų rėmimo taisyklių. Siekdamas suformuluoti...

Socialinio verslo pusryčiai

Gegužės 10 dieną socialinių pusryčių metu Selemos kieme buvo diskutuojama apie socialinius verslus: kas yra socialinis verslas, kokios socialinės problemos sprendžiamos ir kokie verslo modeliai taikomi. Socialinių lyderių pusryčius organizavo ŽŪM kartu su...

II kvietimui pateikta 4 projektai

Balandžio 12 dieną pasibaigė paraiškų teikimas pagal Sūduvos VVG strategijos VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritis:„Kultūros tradicijų puoselėjimas vykdant partneryste ir bendradarbiavimu...

Bendruomenių naujienos

 

Aiškesnė bendruomeninės veiklos rėmimo tvarka

Nuo birželio įsigalioja naujasis nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklos stiprinimo aprašas, kuriame aptariamos pagrindinės taisyklės, kaip teikti paraiškas, nurodomi jų vertinimo kriterijai, išaiškinamos atrankos ir atsiskaitymo už projektus procedūros,...

Jūrės miestelio koplyčiai- 10 metų

Prieš 10 metų gegužės 31 d. Jūrės miestelyje buvo pašventinta naujai pastatyta koplyčia, kuriai suteiktas Dievo Gailestingumo titulas. Dešimtmečio proga šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Drauge su vyskupu meldėsi...

Kviečiame dalyvauti LKBS sąskrydyje

Kazlų Rūdos kaimo bendruomenių atstovai kviečiami birželio 16-17 dienomis vykti drauge į pajūrį ir atstovauti mūsų savivaldybę Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje. Registracija norintiems vykti iki bir-elio 1 dienos redaknei@gmail.com arba tel. +37069740662 iki...

Mus finansuoja

Mūsų parneriai

Mūsų projektai

Eiti prie įrankių juostos