Sūduvos vietos veiklos grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Strategijos įgyvendinimas

 

Visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

Brangūs VVG nariai,Maloniai kviečiame į Sūduvos VVG visuotinį ataskaitinį- rinkiminį susirinkimą, kuris įvyks balandžio 26 d. 16 val. adresu- Daukanto g. 19-415 Darbotvarkės projektas: 1. Pirmininko ataskaita 2. Revizinės komisijos ataskaitos tvirtinimas 3. Metinės...

V kvietimo viešinimo renginys

Vasario 21 d. Sūduvos VVG organizavo viešinimo renginį, skirtą pristatyti V paraiškų kvietimą pagal Sūduvos VVG strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas...

Viešinimo renginys

Sūduvos vietos veiklos grupė organizuoja viešinimo renginį, skirtą strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama...

Susitikimas su Slovakijos partneriais

Slovakijos partnerių kvietimu sausio 20 dieną Žakovece vyko susitikimas su SPIS regiono vietos veiklos grupe. Buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės rengti bendrus projektus. Partneriai norėtų įgyvendinti projektus, skirtus jaunimo sportiniai...

Patvirtinti pirmieji penki verslo projektai

Sausio 23 dieną vyko Sūduvos vietos veiklos grupės Projektų atrankos komiteto posėdis, kurio metu buvo tvirtinami Sūduvos VVG strategijos prioriteto „Kaimo verslų įvairinimas“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės...

Šaukiamas projektų atrankos komiteto posėdis

Sausio 23 d. 16 val. organizuojamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis adresu: S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūda. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:  1. Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimas; 2. Dėl Artūro Aleknavičiaus vietos projekto „Automobilių...

Socialinio verslo mokymai

RENGINIO METU KALBĖSIME APIE: - praėjusio Europos sąjungos laikotarpio gerąsias investavimo praktikas ir kaip jas galima pritaikyti kuriant socialiniu ir finansiniu požiūriu tvarius ateities projektus; - tai, kaip sukurti gerą socialinę inovaciją ar socialinį verslą;...

Bendruomenių naujienos

 

Višakio Rūdos ataskaitinis susirinkimas

Balandžio 14 dieną įvyko Višakio Rūdos bendruomenės ataskaitinis susirinkimas. Dalyvavo svečiai iš Marijampolės profesinio rengimo centro ir supažindino kokias profesijas galima pas juos įsigyti arba persikvalifikuoti. Su Sūduvos VVG pirmininke Reda Kneizevičiene...

Bagotosios bendruomenės ataskaitinis susirinkimas

Tradiciškai Kovo 11 -ąją Bagotosios kultūros namuose daug skambėjo vaikų dainų, šokių ir eilėraščių. Tai yra Lietuvos ateitis. Puiku, kad mokykloje dirba puikūs pedagogai, ugdantys pilietiškumą ir meilę Lietuvai. Dar yra maloniau, kai švenčia visi kartu: mokykla,...

Mus finansuoja

Mūsų parneriai

Mūsų projektai