KVIETIMO PATIKSLINIMAS

5 kvietimo PAK nutariamoji dalis

5 kvietimo VP vertinimo rezultatai

VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2

Patikslintas finansinių sąlygų aprašas ( nuo 2019-02-20 iki 201-04-19)

Patikslinta paraiškos forma

Jungtinės veiklos sutartis

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ Nr. LEADER-19.2-7.6

Patikslintas finansinių sąlygų aprašas ( nuo 2019-02-20 iki 2019-04-19)

Patikslinta paraiškos forma

Jungtinės veiklos sutartis

KVIETIMAS ( nuo 2019-02-20 iki 2019-04-10)

VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2

FINANSINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA INFRASTRUKTŪRAI

JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ Nr. LEADER-19.2-7.6

FINANSINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA KRAŠTOVAIZDŽIUI

JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS

Smulkesnė informacija tel. +37069740662, redaknei@gmail.com arba +37069740663, kristina.bot@gmail.com