Pareiškėjas MB Autostend 2023 m. baigė įgyvendinti projektą „Autoserviso plėtra Bagotojoje“. KAZL-LEADER-6B-D-10-4-2021/42VS-PV-21-1-01452-PR001,  pateiktą pagal Sūduvos VVG kvietimą Nr. 12. Vykdytas verslo plėtros projektas, kurio metu pareiškėjas įsigijo autoserviso įrangos komplektą, 18 kWh saulės elektrinę bei įsirengė trinkelėmis grįstą privažiavimo aikštelę. Visos šios investicijos buvo būtinos siekiant praplėsti siūlomas autoserviso paslaugas, padidinti įmonės konkurencingumą ir sumažinti serviso išlaikymo sąnaudas. . Pareiškėją labiausiai džiugina investicija į saulės elektrinę, kuri sumažins elektros energijos kaštus autoserviso išlaikymui, kadangi susidaro didelės išlaidos  dėl nuolatinio elektrinės įrangos naudojimo ir kokybiško autoserviso patalpų apšvietimo . Atlikus privažiavimo – aikštelės  prie autoserviso įrengimo darbus bus patogu operatyviai organizuoti automobilių priėmimo procesą.

Projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu pareiškėjas įsipareigojo sukurti 1 naują darbo vietą automechanikui ir išlaikyti 3 etatus, sukurtus iki paraiškos pateikimo datos. Projekto įgyvendinimui skirta  24935,00 Eur parama, 18166,37 Eur prisidėjo pareiškėjas nuosavomis piniginėmis lėšomis.