2023 m. gegužės 31 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikta vertinimui Sūduvos VVG vietos plėtros
strategija, siekiant gauti finansavimą naujam 2024-2029 metų laikotarpiui pagal priemonę „Bendruomenių
inicijuota vietos plėtra“ (LEADER).
Vietos plėtros strategijoje numatytos keturios priemonės, skirtos vietos verslams, bendruomeniškumo
skatinimui, infrastruktūros gerinimui, kurių įgyvendinimui paskirstyta 1 068 000 Eur.
Dėkojame visiems, kurie dalyvavote šio svarbaus dokumento rengime.