Pareiškėjas VšĮ Kardokų gamtos mokyklos baigė įgyvendinti projektą „Kartų gija“ – bendrystės namai Kardokuose Nr. KAZL-LEADER-6B-D-10-4-2021/42VS-PV-21-1-01452-PR001,  pateiktą pagal Sūduvos VVG kvietimą Nr. 10. Įgyvendintas socialinio verslo  projektas, kurio metu pareiškėjas įsigijo 4 modulinius įrenginius- intelektinius centrus, kurių kiekvienas turi savo tematiką: matematinis-loginis, gamtinis-socialinis, muzikinis ir verbalinis. Įgyvendinus projektą vykdoma ekonominė veikla – edukacinių programų ir stovyklų paslaugos vaikams bei jaunimui (vaikų dienos priežiūros veikla ir kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla). Projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu pareiškėjas įsipareigojo sukurti 2,25 etatus naujų darbo vietų ir išlaikyti 9,35 etatus, sukurtus iki paraiškos pateikimo datos. Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma sudaro 90 000,00 Eur, 4 500,00 Eur prisidėjo pareiškėjas  piniginėmis lėšomis.