2023 m. rugsėjo 28 dieną Sūduvos VVG administracija valdybos nariams organizavo vidinius nuotolinius mokymus, kurie tiesiogiai susiję su BIVP metodo taikymu. Mokymus privaloma išklausyti dėl įgyvendinamos pagal vietos plėtros strategijos. Mokymų metu dalyviams pristatoma:

  • * LEADER/BIVP metodo įgyvendinimo raida, patirtis bei aktualijos;
  • * LEADER/BIVP metodo įgyvendinimo principai, vaidmuo kuriant kaimo vietovės pridėtinę vertę, konsultuojant ir skatinant vietos iniciatyvas;
  • * LEADER/BIVP metodo įgyvendinimą reglamentuojantys dokumentai;
  • * VVG valdybos (PAK) vaidmuo įgyvendinant vietos plėtros strategiją.

Valdybos nariai buvo supažindinti tiek su teoriniais LEADER/BIVP įgyvendinimo principais tiek su praktiniais pavyzdžiais, už ką atsakingas valdybos narys, koks jo realus  vaidmuo įgyvendinant vietos plėtros strategiją.