Sūduvos vietos veiklos grupė baigė strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ II prioriteto „Kaimo verslų įvairinimas“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti“ paraiškų rinkimą. 
Iš viso gautos 5 paraiškos: 3 verslo pradžiai ir 2 verslo plėtrai. Šį kartą buvo aktyvesni Kazlų Rūdos savivaldybės vyrai. Šių projektų dėka planuojama sukurti naujas darbo vietas ne tik gamybos sektoriuje, bet ir pramogų organizavimo srityse. 
Džiaugiamės, kad strategijos lėšomis galime prisidėti prie naujų darbo vietų kūrimo kaimo vietovėse.
Reda Kneizevičienė
Sūduvos VVG pirmininkė