2019 m. liepos 8 dieną pateiktas pirmasis mokėjimo prašymas pagal Rolando Norkaus vietos projektą „Rolando Norkaus individualios veiklos modernizavimas“ Nr. KAZL-LEADER-6A-D-4-2-2018. Už paramos lėšas įsigijus reikiamą įrangą planuojama optimizuoti veiklos pajėgumus spartinant balinių ruošinių profiliavimą pagal skirtingus ilgius. Įsigijus naujus įrengimus bus didinamas darbo našumas, užtikrinama pjovimo kokybė ir sumažinti medienos praradimai gamybiniame procese. Iki projekto įgyvendinimo pabaigos pareiškėjas įsipareigoja sukurti 2 naujas darbo vietas (2 etatus). Paramos lėšos šiame projekte sudaro 36 015,00 Eur.

2019 m. liepos 19 dieną pareiškėjas Antanas Deivikas pateikė pirmąjį mokėjimo prašymą pagal projektą „Ūkininko Antano Deiviko kaimo turizmo sodybos veikla“ Nr. KAZL-LEADER-6A-D-4-1-2018. Projekte numatyta plėsti kaimo turizmo sodybos veiklą, investuojant į sodybos aplinkos priežiūros įrangą ir pagalbinius pastatus, taip sukuriant papildomas 2 darbo vietas (1,5 etato) kaimo gyventojams. Projekto įgyvendinimui skirta paramos lėšų suma sudaro – 49801,00 Eur.