Sūduvos VVG kviečia tapti e-savanoriu

Sūduvos VVG kartu su Ispanijos, Airijos ir Danijos partneriais įgyvendindama ERASMUS+ projektą „Tvarus mobilumas- tvari bendruomenė“ skelbia iniciatyvą “Nesijausk vienišas“. Reaguojant į šiandieninę situaciją pradėjome burti e-savanorių komandą, prisijungdami prie...

Įgyvendinami veiklų projektai pagal 2 Kvietimo priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritis (Puskelnių bendruomenė)

Puskelnių kaimo bendruomenė kartu su partneriais įspūdingai startavo su projekto „Tradicinių švenčių ratas Sasnavos seniūnijoje“ Nr. KAZL-LEADER-6B-K-2-1-2018 įgyvendinimu organizuodami tradicinę Joninių šventę Sasnavos miestelyje. Šventės svečiai galėjo pasidairyti...